WIE ZIJN WIJ?

De oorsprong van de Van der Voort Groep ligt in het jaar 1988. Op 1 januari van dat jaar wordt Willem van der Voort actief als financiële dienstverlener in de regio Schagen. De Van der Voort Groep wordt opgericht als regionale assurantietussenperoon voor verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Eind jaren 1990 verzorgt de Van der Voort Groep ook steeds meer specialistische verzekeringen en dienstverlening voor uitzendorganisaties, met name voor uitzendorganisaties die werken met buitenlandse uitzendkrachten. Deze activiteiten worden ondergebracht in een aparte BV, Van der Voort Flex Financieel (handelsnaam Van der Voort Financiële Diensten & Consultancy).

VERZEKERINGEN EN DIENSTVERLENING OP MAAT

Het ontwikkelen van specialistische dienstverlening aan buitenlandse uitzendkrachten en hun werkgevers is begonnen naar aanleiding van specifieke vragen m.b.t. ziektekostenverzekeringen voor buitenlandse uitzendkrachten. Werkgevers wilden zaken als repatriëring en spoedeisende tandzorg graag regelen voor hun buitenlandse uitzendkrachten. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 ontstonden bovendien vragen over het eigen risico. De Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (VBW) is opgericht om een uniek zorgverzekeringsproduct voor deze doelgroep te ontwikkelen.

Door de verworven marktpositie kon Van der Voort Flex Financieel tevens andere verzekeringen en dienstverlening op maat ontwikkelen. Bijvoorbeeld om het ziekteverzuim en het Ziektewet- en WGA-risico voor uitzendbureaus optimaal te managen en desgewenst te verzekeren. Ook voor bedijfsmatige verzekeringen als bedrijfsaansprakelijkheid, het wagenpark en huisvesting zijn verzekeringsmantels ontwikkeld die rekening houden met de specifieke situatie van uitzendorganisaties.

Het team van Van der Voort Flex Financieel denkt ook graag met uitzendorganisaties mee voor andere zaken dan verzekeringen. Zo is naar aanleiding van de Wet aanpak schijnconstructies het UZBpayportal ontwikkeld. Met UZBpayportal kunnen uitzendorganisaties op een efficiënte wijze betaalverzoeken aan buitenlandse uitzendkrachten sturen.

FOCUS

De aanpak van Van der Voort Flex Financieel is uniek gebleken en heeft het bedrijf tot landelijke specialist gemaakt. Door dit succes is besloten het deel van het bedrijf dat gericht is op de regionale bemiddeling van verzekeringen, hypotheken en pensioenen in 2019 over te dragen aan de Verheul Groep. Het ondernemerschap van Willem van der Voort komt hierdoor ‘nog meer’ op Van der Voort Flex Financieel te liggen.