ZORGVERZEKERING BUITENLANDSE UZK

Een buitenlandse uitzendkracht die in Nederland werkt, is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Zowel de ABU- als NBBU-cao schrijven voor dat een uitzendorganisatie een buitenlandse uitzendkracht een aanbod dient te doen voor de zorgverzekering. Met de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies zijn er echter voorwaarden gesteld aan de inhoudingen die een werkgever kan doen op het loon.

Van der Voort Flex Financieel heeft samen met de Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (VBW) een zorgverzekering ontwikkeld die past binnen deze regelgeving. Onze oplossing is uniek. Wij bieden een scherpe premie, een uitstekende dekking en bovendien sluiten de administratieve processen goed aan bij de administratieve processen van uitzendorganisaties. Uiteraard verstrekken wij ook de benodigde informatie en documentatie in diverse talen.

UNIEKE ZORGVERZEKERING

Van der Voort Flex Financieel en de Stichting VBW werken al een aantal jaren exclusief samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Er wordt een basiszorgverzekering aangeboden, waarbij uitzendkrachten per dag kunnen worden aan- en afgemeld. Voor de aan- en afmelding kan gebruik worden gemaakt van een koppeling met salaris- en planningspakketten. Er wordt maandelijks achteraf een digitale factuur verstrekt.

Het is tevens mogelijk het eigen risico van de basiszorgverzekering af te dekken. De afrekening van het eigen risico wordt achteraf vastgesteld, vaak pas in het voorjaar van het volgende verzekeringsjaar. Dit zou kunnen leiden tot een grote claim voor uitzendkrachten indien zij zorg hebben geconsumeerd. Ook zou er een incassoprobleem kunnen ontstaan, indien de uitzendkracht al teruggekeerd is naar het thuisland. Voor een maandelijkse bijdrage kan het eigen risico van de basiszorgverzekering worden afgedekt.

OVERIGE PARTICULIEREN VERZEKERINGEN

Naar aanleiding van vragen uit de markt, zijn tevens (particuliere) verzekeringen en dienstverlening ontwikkeld die gerelateerd zijn aan de zorgverzekering. Denk hierbij aan een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, die bijvoorbeeld dekking biedt als uw uitzendkracht in het verkeer letsel veroorzaakt bij anderen. Of een ongevallenverzekering, waarbij een uitkering wordt gedaan indien een uitzendkracht overlijdt of blijvend invalide wordt. Ook kunnen wij op basis van ons Convenant met de Belastingdienst zorgtoeslag voor uw medewerkers faciliteren.